روند پروژه – 05 آبان ماه 1395

۶ آبا

روند پروژه – 05 آبان ماه 1395

(اجرای نصب سنگ بدنه در طبقه 1+ لابی):در مورخه 95-8-1 شروع به کار کرده، که جهت اتمام عملیات نازککاری میباشد ودر مورخه 95-8-30 به اتمام میرسد

photo_2016-10-27_10-28-30

(اجرای شاسی کشی سقف رمپ همکف به 2-):در مورخه 95-8-5 شروع به کار کرده، که جهت پوشش سقف رمپ میباشد. ودر مورخه 95-8-13 به اتمام میرسد

photo_2016-10-27_10-28-59

(اجرای نصب سنگ کف پاگرد پله، کنار آسانسور L4وL5 ):در مورخه 95-8-5 شروع به کار کرده، که جهت کفسازی راه پله میباشد ودر مورخه فوق هم به اتمام میرسد

photo_2016-10-27_10-29-02

(اجرای نصب سنگ نسوز،در آشپزخانه طبقه 2-):در مورخه 95-8-5 شروع به کار کرده، که جهت اتمام عملیات نازککاری میباشد ودر مورخه 95-8-8 به اتمام میرسد

photo_2016-10-27_10-29-05

(اجرای نصب کولرهای گازی در واحدهای تجاری طبقه 1-):در مورخه 95-8-5 شروع به کار کرده، که جهت راه اندازی کولرهای گازی میباشد ودر مورخه فوق هم به اتمام میرسد

photo_2016-10-27_10-29-08

(اجرای نصب لوله های روشنایی باغچه ها):در مورخه 95-8-5 شروع به کار کرده، که جهت روشنایی کف و دور باغچه ها میباشد ودر مورخه فوق هم به اتمام میرسد

photo_2016-10-27_10-29-10

(اجرای نصب درب های شیشه سکوریت در طبقه همکف تجاری ):در مورخه 95-8-4 شروع به کار کرده، که جهت نصب درب های واحدهای تجاری و اتمام عملیات نازککاری  میباشد ودر مورخه 95-8-5 به اتمام میرسد

photo_2016-10-27_10-29-16

(اجرای نصب سنگ کف واحدهای تجاری در طبقه همکف ):در مورخه 95-8-4 شروع به کار کرده، که جهت اتمام عملیات کفسازی میباشد ودر مورخه 95-8-5 به اتمام میرسد

photo_2016-10-27_10-29-20

ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com